Afsterwe van ‘n Broodwinner… wat nou gemaak?

Bogenoemde gebeur meestal met ‘n skok, daar is egter gevalle waar lang siekbeddens hierdie gebeurtenis voorafgaan en sekere stappe dan geneem kan word om die situasie te verbeter, want om dit dan eers heeltemal te probeer regstel, is meestal onmoontlik. Of ons nou hiervan hou of nie, of wegskram of eerder uitstel om voorbereid te wees of nie, statistieke wys dat nege uit tien gesinne heeltemal onvoorbereid hierop is.

Wat is belangrik om te weet wanneer dit gebeur? Hierdie is so ‘n omvattende onderwerp, maar vir die doel van hierdie nuusbrief gaan ek net die belangrikste punte aanraak.

1.Testament


Meeste agterblywendes soek gewoonlik eerstens na die testament van die oorledene. Dit is belangrik, want in hierdie dokument word die oorledene se wense wat van sy aardse besittings moet word, uitgespreek. Baie belangrik egter, is om te onthou dat ‘n testament slegs ‘n wens in skriftelike formaat is, aangesien boedeluitgawes (paragraaf 3), belastings (paragraaf 4) en laste (paragraaf 5) eerstens betaal moet word voordat die wat vir ons belangrik is (paragraaf 6), iets kan ontvang.

2.Dokumentasie


Kom in die gewoonte om ‘n liasseerstelsel by te hou van al jou en jou gesin se belangrike dokumente. Dit sluit onder andere in, ID dokumente, paspoorte, huweliksertifikate, huweliksvoorwaarde kontrakte, skikkingsaktes, bestuurslisensies, geboortesertifikate, rekords van ouers en voorouers (volle name en ID nommers), transportaktes van eiendomme (of so nie verbandooreenkomste), voertuig registrasiedokumente (of huurkoopooreenkomste), korttermynversekering skedules, aftreefonds besonderhede, polisnommers en of kontrakte, beleggingsnommers, aandelesertifikate, bankbesonderhede, kredietkaart inligting, wagwoorde van data op rekenaars / tablette / selfone gestoor, ens.

Indien jy ‘n onderneming het, liasseer ook die registrasiedokumente van die onderneming, trustaktes, magtigingsbriewe en notules, maatskappy ooreenkomste / kontrakte, personeel ooreenkomste / kontrakte, bankbesonderhede, belastingnommers, ens.

Indien hierdie liasseerstelsel op datum is, gaan u maande, indien nie jare nie, aan tyd bespaar sodat die eksekuteur die boedel vinniger, doeltreffender en goedkoper kan beredder. Maak ook seker jou naasbestaandes weet waar dit geliasseer is.

Dit is dan ook die rede waarom ons by die HL III Groep ons kliënte adviseer om afskrifte van al hierdie dokumente aan ons toe te vertrou deur dit vir hulle te bewaar.

3.Boedeluitgawes


Kom ons noem ‘n paar, rekenkundige kostes, advertensiekostes, veilingkostes, waardasiekostes, Meestersgelde, eksekuteursfooie, invorderingskostes, opspoorkostes, ens. Dit is belangrik om te weet waarom al die uitgawes daar is, hoekom dit betaalbaar is, en nog meer belangrik, watter kostes kan vermy word deur goeie beplanning.

4.Belastings


Ek noem net weer ‘n paar, maar maak seker dat jy weet hoekom jy dit moet betaal en indien jy goed beplan, kan heelwat van hierdie belastings verminder word en in baie gevalle heeltemal uitgeskakel word. Voorbeelde hiervan is Kapitaalwinsbelasting, inkomstebelasting, belasting op toegevoegde waarde, skenkingsbelasting, boedelbelasting, ens.

5.Laste


Kredietooreenkomste word so noukeurig opgestel deur banke en ander kredietverleners en hulle geniet in bykans alle gevalle voorkeur om eerste uitstaande bedrae verskuldig aan hulle te ontvang. Nog meer belangrik is om te besef dat selfs indien jy en jou gade die huis saam gekoop het, besit julle elk net die helfte van die bate, maar julle is elkeen afsonderlik en gesamentlik verantwoordelik vir die totale lening op die eiendom. Dieselfde geld vir vennote in ondernemings, ongeag die ondernemingsvorm.

6.Versorging van Naasbestaandes (Gade(s) en kinders)


Jou naasbestaandes gaan net ontvang indien dit wat die oorledene nagelaat het meer is as wat die kostes en uitgawes in paragrawe 3, 4 en 5 is.

Daar moet beplan word vir genoeg kontant om die uitgawes in paragrawe 3, 4 en 5 te betaal, anders moet bates verkoop word om die uitgawes te delg en sodoende raak die kostes in paragrawe 3, 4 en 5 net meer as wat andersins nodig sou wees.

Jou gade en kinders gaan ‘n dak oor hulle koppe moet hê (of koop of huur), ‘n voertuig wat dalk vervang moet word op sekere stadiums, ‘n inkomste om van te lewe, mediese fonds kostes, studies vir die kinders, ‘n noodfonds, en dit na paragrawe 3, 4 en 5 se uitgawes eerstens betaal is.

7.Gereelde hersiening van punte 1 tot 5.


Gaan spreek ‘n Gesertifiseerde Finansiële Beplanner om jou by te staan om hierdie berekeninge vir jou te doen en bowenal om dit op datum te hou. Net jyself kan seker maak dat jou naasbestaandes versorg is.

Onthou, niemand dwing ons om ons naasbestaandes te versorg nie, hulle gaan diegene net beny en respekteer wat dit wel gedoen het. Onthou ook, die wêreld skuld ons niks, en indien ons nie self, of saam met professionele hulp, ons sukses gaan beplan nie, gaan ons heel waarskynlik faal.

Tot volgende keer
Vriendelike groete

HENDRIK JANSE VAN VUUREN

Our focus is on financial planning for individuals because they are the backbone of businesses.

PAIA MANUAL

COMPLAINTS POLICY

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT POLICY
CONTACT INFO
info@vestogroup.com
T:+27 22 433 4600/7/8
47 Main Street, Moorreesburg, 7310.
PO Box 455, Moorreesburg, 7310

T:+27 21 914 4414
West Block, Prosano Park, Southgate, Carl Cronje Drive, Tygervalley.
PO Box 5524, Tygervalley, 7536

Vesto Capital is an Authorized Financial Services Provider Nr. 47647