Beleggingskeuses by Aftrede

Met hierdie artikel raak ek seker een van mees sensitiewe besluite aan wat diegene wie naby aftrede is moet neem. Onthou ons praat altyd van verpligte fondse (beleggings wat val onder die Wet op Pensioenfondse) en diskresionêre fondse (gewone spaargeld). Vir die oefening hieronder verduidelik ek net die opsies van verpligte fondse. Kom ons kyk wat is die beskikbare opsies en bespreek elke moontlikheid.

  1. Ek is alleenlopend en wil die maksimum gewaarborgde inkomste uit my belegging verdien tot die dag van my afsterwe, maar die inkomste moet jaarliks met die inflasiekoers aangepas word. Hier moet egter ‘n keuse gemaak word of jy jou kapitaal wil beskerm of nie.
  2. Ek het ‘n gade en ek wil die maksimum inkomste uit my belegging verdien tot die dag wanneer die langslewende van ons te sterwe kom, maar die inkomste moet jaarliks met die inflasiekoers aangepas word.
  3. Ek of dan ek en my gade wil my inkomste en kapitaal jaarlikse laat toeneem sodat indien ons te sterwe kom, ons die kapitaal kan nalaat aan die oorblywende gade of ons kinders.

Gestel ek het R1 893 755 bekikbaar uit my Aftreefonds, Uittree-Annuïteit en Bewaringsfondse wanneer ek wil aftree om te belê in opsie 1, 2 of 3. Ons gebruik vir die doel van die oefening ‘n verhoging van 7% in inkomste jaarliks.

Opsie 1 bied dan ‘n inkomste van R8 767.05 per maand, dit is wel gewaarborg vir 10 jaar, maar daarna is jou kapitaal verlore sodra jy te sterwe kom. Indien jy jou aanvanklike beleggingskapitaal (R1 893 755) wil beskerm, moet jy R1980 per maand aftrek van die inkomste, dus ontvang jy maandeliks net R6 787.05.

Opsie 2 bied ‘n inkomste van R6 048.37 per maand, ook gewaarborg vir 10 jaar, en daarna is jou kapitaal verlore indien die langslewende van jy en jou gade te sterwe kom.

Opsie 3 bied ‘n inkomste van R7 900 per maand (jy kan meer inkomste trek, maar dan gaan jy jou jaarlikse verhogings dalk verbeur of selfs jou kapitaal uitput), jou inkomste groei jaarliks met 7%. Jou kapitaal neem toe, en as gevolg daarvan jou inkomste, jy kan jaarliks jou inkomste aanpas, en kies om ‘n inkomste te ontvang tussen 2,5% en 17,5% van jou kapitaal. Indien jy egter by die voorgestelde plan hou, kan jou kapitaal sowat R2 500 000 wees oor 5 jaar, R3 300 000 oor 10 jaar, ens. Kom jy te sterwe, kan die kapitaal of die inkomste aan jou gade en of aan jou kinders oorgedra word. Geen lewenspolis word hier benodig om jou aanvangskapitaal te beskerm nie.

Bogenoemde opsies illustreer slegs die basiese beginsels van ‘n enkellewe lyfrente, ‘n dubbellewe lyfrente en ‘n lewende annuïteit. Onthou egter, dat in al hierdie produkte se geval is die inkomste 100% belasbaar. Dit is dus nog steeds baie belangrik om jou keuses met ‘n, verkieslik, ‘n Gesertifiseerde Finansiële Beplanner te bespreek en van daar te beplan.

Tot volgende keer.
Vriendelike groete

HENDRIK JANSE VAN VUUREN

Our focus is on financial planning for individuals because they are the backbone of businesses.

PAIA MANUAL

COMPLAINTS POLICY

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT POLICY
CONTACT INFO
info@vestogroup.com
T:+27 22 433 4600/7/8
47 Main Street, Moorreesburg, 7310.
PO Box 455, Moorreesburg, 7310

T:+27 21 914 4414
West Block, Prosano Park, Southgate, Carl Cronje Drive, Tygervalley.
PO Box 5524, Tygervalley, 7536

Vesto Capital is an Authorized Financial Services Provider Nr. 47647